icon icon icon

T07

12

TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM

💦 Tiêu chảy là bệnh rất phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi nhất là các nước đang phát triển. Ước tính một năm khoảng 500 tr trẻ em trên thế ...

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẠT CHUẨN GMP - WHO